โรงเรียนวัดคงคาล้อม

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-2884849

กิจกรรมลูกเสือ กับการทางไกล ที่อุทยานธรรมเขานาในหลวง

กิจกรรมลูกเสือ การทัศนศึกษา เดินทางไกล ที่อุทยานธรรมเขานาในหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครูผู้ดูแลได้พานักเรียนเดินดูความสวยงาม บอกเล่าประวัติความเป็นมาให่นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับที่ไปที่มา

กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ