โรงเรียนวัดคงคาล้อม

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-2884849

ทัศนศึกษา กิจกรรมท่องเที่ยวหาความรู้นอกโรงเรียน

ทัศนศึกษา กิจกรรมท่องเที่ยวหาความรู้นอกโรงเรียน ได้ทั้งความรู้ และประสบการณ์ดีๆ การทัศนศึกษา ครั้งนี้ได้ไปเปิดประสบการณ์ที่จังหวัดกระบี่

ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา