โรงเรียนวัดคงคาล้อม

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-2884849

บุคคลากร

บุคลากร ทางการศึกษา โรงเรียนวัดคงคาล้อม ผู้ที่ให้ความรู้ และสอนประสบการร์ แก่เด็กนักเรียน ภายในโรงเรียนวัดคงคาล้อม

บุคลากร