โรงเรียนวัดคงคาล้อม

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-2884849

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อรับทราบ นโยบาย และมาตราฐานการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทุกระดับชั้นปี พร้อมทั้งพบครูประจำชั้น ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน

ประชุมผู้ปกครอง