โรงเรียนวัดคงคาล้อม

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-2884849

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ขอขอบพระคุณ ป้ารี แม่ครัวคนเก่ง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ขอขอบพระคุณ ป้ารี แม่ครัวของโรงเรียน แนะนำสูตรการยำผลไม้อร่อยๆให้นักเรียน ได้ทั้งความสนุกสนาน และความรู้ และได้ทานของอร่อยๆ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564