โรงเรียนวัดคงคาล้อม

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-2884849

สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล

สื่อการเรียนการสอน โรงเรียนวัดคงคาล้อม ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ที่ได้มอบสื่อการเรียนการสอน แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ทางครูผู้สอนจะใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน