โรงเรียนวัดคงคาล้อม

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-2884849

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดคงคาล้อม

building1
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2517
building2
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2541
building3
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
building4
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2529
building5
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
building6
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
building7
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
building8
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
อาคารสถานที่
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2550
อาคารสถานที่
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
อาคารสถานที่
ถังเก็บน้ำ
ถังน้ำใต้ดิน
ปีที่สร้าง 2562
อาคารสถานที่
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2520
อาคารสถานที่
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558