โรงเรียนวัดคงคาล้อม

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-2884849

เปิดรับสมัครนักเรียน ณ โรงเรียนวัดคงคาล้อม ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนักเรียน โรงเรียนวัดคงคาล้อม  ผู้ปกครองท่านใดอยากพาบุตรหลานมาสมัคร ทางโรงเรียน เปิดรับสมัคร แล้วตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

เปิดรับสมัครนักเรียน