โรงเรียนวัดคงคาล้อม

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-2884849

เมณูผักกาดห่อหมู ให้นักเรียนรู้คุณค่าและประโยชน์ของผัก

เมณูผักกาดห่อหมู การจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร ให้เด็กนักเรียนได้ร้องเรียนรู้การทำอาหารที่เกี่ยวกับผัก และสอนเรื่อง ประโยชน์ของผัก และให้นักเรียนลองรับประทานฝือมือตัวเอง กิจกรรมนี้ได้ส่งเสริม จิตนาการและความคิดสร้างสรรค์

เมณูผักกาดห่อหมู เมณูผักกาดห่อหมู เมณูผักกาดห่อหมู