โรงเรียนวัดคงคาล้อม

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-2884849

กระดูกสันหลัง ในแนวแกนที่กระทบกระเทือนจิตใจ อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

กระดูกสันหลังหัก-ในแนวแกนที่กระทบกระเทือนจิตใจ-อธิบายรายละเอียดได้-ดังนี้

กระดูกสันหลัง โรคนี้ถูกค้นพบในศตวรรษที่ 19 ในปี 1965 ชไ … Read more