โรงเรียนวัดคงคาล้อม

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-2884849

การโกนหนวด การปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้ วิธีป้องการกันมีดโกนกระแทก

การโกนหนวด

การโกนหนวด เมื่อผู้ชายโกนหนวด พวกเขาจะมีส่วนร่วมในประเพ … Read more