โรงเรียนวัดคงคาล้อม

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-2884849

อักเสบเรื้อรัง อาการของคอหอยอักเสบเรื้อรัง ส่งผลต่ออวัยวะส่วนใดบ้าง

อักเสบเรื้อรัง

อักเสบเรื้อรัง และอาการของคอหอยอักเสบเรื้อรัง สัญญาณเริ … Read more