โรงเรียนวัดคงคาล้อม

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-2884849

โรคไข้หวัดใหญ่ ความแตกต่างจากไข้หวัดปกติ และการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น

โรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่ การวินิจฉัยส่วนใหญ่รวมประวัติทางระบาดวิท … Read more